Husk at følge bogen på Facebook, så er du altid opdateret med nyheder og begivenheder.

 


Kong Pukkelrygs Saga

Kong Pukkelrygs Saga er skrevet med udgangspunkt i de gamle myter fra asatroen og
biblen samt andre kilder, såsom min intuitive fornemmelse. Det er min oplevelse, at
energien bag aserne “bankede på” for at blive fremstillet som den er idag.
Jeg vil gerne præsentere emnerne i en spændende, underholdende og forståelig form, der
kan appellere til refleksion hos læseren. Derfor er der lagt gaver ind undervejs i form af
ubeskrevne blade. Et ubeskrevet blad inviterer altid til mulighed for selv at åbne op for
adgang til en kilde for kreativitet og skabelse. Det kan være et digt, en tegning, en refleksion
eller et billede, som skal sættes ind på det ubeskrevne blad. Eller du kan lade det være som
et ubeskrevet blad, der minder dig om at digte din egen eventyrfærd.

Eventyret indeholder min egen oplevelse af de gamle livsfilosofier og livsvejledninger, som
ligger deri. Mennesket fascineres til stadighed over de gamle beretninger og budskaber, der
taler til os hinsides forstanden. Og jeg oplever også, at de har deres udspring hinsides
forstanden. Det er dette sted, som jeg har sat mig i forbindelse med for at skabe en
eventyrlig beretning omkring de budskaber, der ligger i de gamle myters hjerte og indre
fortælling.

Sagaen har rødder mere end 1000 år tilbage, hvor asatroen og kristendommen stod overfor hinanden i Norden. Hovedpersonen Tom møder sin skæbne, da Odins to ravne og kæmpepindsvinet Peter Pind beretter om, at det i en profeti er forudsagt, at en udvalgt skal komme og genindføre urkraften i Kong Pukkelrygs rige, der er et land, hvor tingene bliver skævvredet og fordrejet. Formålet er at give folket forståelsen tilbage og give det friheden til selv at kunne anvende kraften. Langsomt erkender Tom, at han er den udvalgte. Jellingestenens indre hemmeligheder åbenbares for ham, da de indsigtsfulde ravne kan fremlægge dens indre fortællinger og muligheder. Energien og kraften i asatroen og kristendommen stilles til rådighed for Tom, efterhånden som han begiver sig ud på sin pilgrimsvandring og opnår nye indsigter og erkendelser. Han bliver en bærer af kraften og udretter en del undervejs på sin færd. Sidste del af missionen handler om, at Tom skal ind i det aflåste tempel, hvor der er udstedt et adgangsforbud for alle. Her skal Tom tænde op i ildstedet og få hvid røg op af skorstenen. Så vil hans mission være fuldført, og han kan vende tilbage, hvor han kom fra.

Undervejs i fortællingen dukker der strofer op fra den danske sangskat, ligesom andre litterære værker og genrer hilser på i eventyret. Alt dette skal ses som en hædersbevisning til fordums tider, der er så klassiske og smukke, at de stadig er aktuelle i dag og giver en livsvejledning fremadrettet for vores generationer af mennesker. Oplev beretningen som et litterært patchwork sat ind i fortællingen om Kong Pukkelrygs saga. Og hent den inspiration, som ligger i fortidige beretninger til at bygge nyt fremover.

Som læser får du mulighed for at opleve de gamle myters beretninger, for at få nye vinkler på de gamle temaer, som behandles, og for at finde dine rødder med udgangspunkt i det høje nord. Du får desuden mulighed for at finde livsvejledning til din egen vej som menneske på jord ved at udforske det lys, der gives i mysteriernes umiddelbare skyggeland.

Det vil være en mulighed ligesom at se dig selv i spejlet og få øje på dit eget ophav. Så er der spørgsmålet, om du forstår, hvad det er du ser? Nogle vil ikke kunne lide det, de ser. Andre synes, det er skønt. Og andre vil undres og undersøge billedet nærmere.

Fortællingerne er magiske og vækker den indsigt og visdom, der allerede er til stede i dig. Men du er nødt til at turde vække det. Og dertil kræves vilje, mod og åbenhed. Med en sådan indstilling vil bogens eventyrlige beretning kunne give dig meget.


Hvad har motiveret dig til at skrive bogen?

Da jeg gik i folkeskolen, sad jeg i en dansktime, og der kom en impuls til mig om at høre godt efter, da jeg skulle skrive en bog engang. I sommeren 2014 vendte impulsen tilbage og fortalte, at det er nu, der skal skrives. Da jeg i sommeren spurgte impulsen, hvem jeg skulle skrive til, da blev svaret: ”Dine børnebørn og den generation.” På daværende tidspunkt havde jeg ingen børnebørn. Men den første meldte sin ankomst undervejs i skriveprocessen. Det var en meget sjov oplevelse. Men det er selvfølgelig min lyst, der driver værket. Så må læserne selv afgøre, om jeg indeholder stoffet til det også.

Har alle en mission som skal udleves?

Jeg oplever, at alle har deres opgaver, som der skal arbejdes med og findes løsninger på. Hvor vidt det lykkes, er en anden sag. Men i den forstand har vi alle vores mission, som skal fuldføres.

Er bogen et eventyr eller en selvudviklingsbog?

Det er op til læseren at bruge bogen. Begge dele vil være en mulighed.

Er der ikke en fare for, at du fejlfortolker kirkens udlægninger af biblens tekster?

Jeg skriver som jeg intuitivt oplever teksterne og myterne. Forsøger ikke at være i tråd med eventuel kirkelig udlægning. Der vil altid være mange udlægninger af de samme tekster. Folk er forskellige og synsvinklerne er mangfoldige. Det er mangfoldigheden, som bringer os fremad. Og giver nye erkendelser. Så hurra for det. Mangfoldigheden flytter os alle.

Er du religiøs?

Jeg er medlem af Folkekirken. Men religioner har aldrig ført noget konstruktivt med sig i længden. Jeg vil kalde mig kulturkristen, og jeg betaler kirkeskatten efter devisen: ”Giv kejseren, hvad kejserens er.” Jeg søger svarene i mit indre og oplever, hvad der er sandt for mig. Nogle spirituelle kredse giver mig en del på den konto, så længe der er åbenhed inde over og ingen fanatisme.

Du benævner dig selv som skjald. Hvad ligger der i den betegnelse?

En skjald er en form for poet eller digter i vikingetiden. Skjaldekunst er digterkunst. Vikingekonger havde skjalde tilknyttet hirden og opgaven var at lovprise kongen og dennes bedrifter. Skjalden i nutiden, er en kombination af historiker, mytolog, kulturambassadør, reporter og spin-doktor.

Undervejs i min skriveproces oplevede jeg, at jeg skulle anvende betegnelsen skjald om mig selv i værket. Dette var et ønske fra værket. Asernes energi har hovedsaglig indflydelse på eventyret, og det er den, som jeg er skjald for. Sagt med andre ord, så er jeg en budbringer, der skal fremstille, hvordan asernes energi tager sig ud i dette årtusinde. Min opgave er skjaldens funktion i den forbindelse.

Hvem henvender bogen sig til?

Større børn og voksne, der vil opleve som børn igen.

Er bogen egnet til børn?

Den vil være lige så egnet til børn som fortællingerne fra biblen vil være det. Det behøver ikke være mangel på kvalitet ved en bog, at læseren umiddelbart ikke forstår alt. Bogen skal opleves ved læsning med ”hjertet” og ikke nødvendigvis forstås 100 procent med hovedet. Forståelsen og erkendelser opstår muligvis senere.

Hvad forventer du, at læseren får ud af eventyret?

Jeg forventer ikke noget på læserens vegne. Det vil være op til læserens åbenhed og ståsted, hvad udbyttet bliver. Men jeg vil glædes over, at læseren som minimum føler sig underholdt. Og hvis læseren ligeledes får nye indsigter, da vil jeg glædes rigtig meget.Hugin & Munin svarer

Hvordan er I to ravnefugle kommet med i eventyret?

Vi henvendte os til skjalden, da han lige var begyndt på sin skriveproces og fortalte, at vi skulle med i sagaen. Skjalden fik en del af sin inspiration via os.

Hvorfor lige jer to?

Det er meget naturligt, da vi altid har været vidende om og deltaget i utallige processer i forbindelse med asernes kraft og energi. Det vil du også kunne opleve, når du læser sagaen.

Men I er ”hedenske”. Hvordan kan det være muligt, at aserne og I to ravne har noget at byde ind med nu til dags?

Nu må du ikke undervurdere os. Det hedenske er blevet udlagt sådan af kristne historiefortællere. Vi er hverken mere eller mindre hedenske end såkaldte kristne, blot fordi vi hører aserne til. Det er din udlægning, som bør justeres. Vi har været borte et stykke tid. Længere er den ikke. Kraften lever i bedste velgående.

Hvorfor vender kraften nu tilbage efter 1000 år?

Du kan kalde det en ”Tornerosesøvn” af længere varighed. Tiden er nu til, at kraften fra det høje nord står til rådighed i en fornyet form endnu engang.

Og du spørger hvorfor, og svaret vil være, at mennesket skal finde tilbage til kontakten med sig selv og den styrke det indeholder.

Det var de frø, som blev lagt for 1000 år siden, for nu at spire frem igen.


Spørgsmål?

Share This

Del det

Så dine venner også får muligheden for at læse mere om Kong Pukkelrygs Saga.