INGVART CHRISTIANSEN

Hvem

Født 1959 og opvokset på en marskgård i Sønderjylland. Efter realeksamen uddannet landmand og har læst videre indenfor husdyrbrug. Har været ansat som produktchef og mafdelingsleder i foderstofbranchen. De sidste 29 år ansat indenfor veterinærmedicin i et medicinalfirma.

Undervejs har jeg været kommunalpolitiker i 4 år i Nærlisten i Bredebro kommune. Deltaget i revy og skrevet tekster til disse samt været med i en musical på amatørbasis.

Har fire voksne børn og to børnebørn.

Den åndelige dimension har altid tiltrukket mig. Og ligeledes henter jeg løbende inspiration i den spirituelle verden. Som forfatter føles det nogen gange, som at være en antenne, der modtager beskeder udefra. Det kaldes også kanalisering eller at lade sig inspirere.

Der går ikke røg uden at der er ild. Det, der skrives om i eventyret, er røgsignaler fra ilden. Sæt bogstavet k foran ilden og du får ordet kilden. Når du læser mellem linjerne i eventyret, da er det muligt, at du selv går til din kilde og får udlagt det originale, som det skal opleves af dig lige nu.

 

Bøgernes baggrund

Vi er de historier vores forfædre har fortalt – nogle gange blev de fortalt omkring ildstedet. Og de historier vi fortæller i dag, skaber den verden vores børn skal arve. Myterne og den fortælling vi har i dag lægger grundlaget for det, som bygges ovenpå. Hvis ikke vi kender historierne og deres fortælling bliver vi som et træ uden rod.  Derfor er det vigtigt at historier kommer frem og blive fortalt, så vi har forståelsen for vores baggrund og de muligheder vi tilbydes ved at følge op på det som fortidens historier ville fortælle os. Derfor har sagaerne rødder langt tilbage i tiden, så du har mulighed for at genopleve, hvad budskaberne var i fortidens fortællinger.

 

Der Findes to bøger i serien

Den første bog handler om en bedstefar, der fortæller sin historie til børnebørnene. Derfor er den første holdt i et sprog, så større børn har mulighed for at følge med i fortællingen og opleve denne.

Sagaen har rødder mere end 1000 år tilbage, hvor asatroen og kristendommen stod overfor

hinanden i Norden. Hovedpersonen er et nutidsmenneske – Tom – der møder sin skæbne, da Odins to ravne og kæmpepindsvinet Peter Pind beretter om, at det i en profeti er forudsagt, at en udvalgt skal komme og genindføre urkraften i Kong Pukkelrygs Rige, der er et land, hvor tingene bliver skævvredet og fordrejet. Formålet er at give folket forståelsen tilbage og give det friheden til selv at kunne anvende kraften. Langsomt erkender Tom, at han er den udvalgte.

Jellingestenens indre hemmeligheder åbenbares for ham, da de indsigtsfulde ravne kan fremlægge dens indre fortællinger og muligheder. Energien og kraften i asatroen og kristendommen stilles til rådighed for Tom, efterhånden som han begiver sig ud på sin pilgrimsvandring og opnår nye indsigter og erkendelser. Han bliver en bærer af kraften og udretter en del undervejs på sin færd. Sidste del af missionen handler om, at Tom skal ind i det aflåste tempel, hvor der er udstedt et adgangsforbud for alle. Her skal Tom tænde op i ildstedet og få hvid røg op af skorstenen. Så vil hans mission være fuldført, og han kan vende tilbage, hvor han kom fra.

 

Bog nummer to (udkommer 19.3.2017)

En rejse fra hoved til hjerte.

Dette er undertitlen på efterfølgeren til den første bog. Og det beskriver Toms anstrengelser for at lade sit hjerte overtage styringen på sin færd i Kong Pukkelrygs Rige. Der er tydelige referencer til den første bog. Ravnene forklarer symbolikkerne i den første bog. Efterfølgeren går et skridt videre og har en dybere tilgang i forhold til den første beretning om Toms rejse i Kong Pukkelrygs Rige. Her fortælles om de tvivl og de mange spørgsmål, som Tom havde undervejs på sin vandring for at opfylde sin mission. Og vi hører de fortællinger, som han modtog undervejs for at kunne vokse med sin opgave.

Tom har mange spørgsmål undervejs. Derfor starter historien forfra og vi følger endnu engang Tom på vandringen og har mulighed for at opleve den indsigt og lære, som de gamle tidligere tider kunne byde på. Og de er såmænd aktuelle den dag i dag.

Nogle af de svar han modtager er blandt andet fortællingen fra Guldhornene. Noahs ark bliver omtalt og Tom tilbydes ligeledes muligheden for at finde svar i biblens fortælling om Johannes´Åbenbaring, hvor der gives mange hints til, hvad de forskellige symbolikker i denne gamle fortælling har af budskaber til menneskene, så han selv kan gå ind op opleve den bogs fortælling.

 

Generelt for bøgerne

Kong Pukkelrygs Saga er skrevet med udgangspunkt i de gamle myter fra asatroen og biblen samt andre kilder, såsom min intuitive fornemmelse.

Jeg vil gerne præsentere emnerne i en spændende, underholdende og forståelig form, der kan appellere til refleksion hos læseren. Derfor er der lagt gaver ind undervejs i form af ubeskrevne blade. Et ubeskrevet blad inviterer altid til mulighed for selv at åbne op for adgang til en kilde for kreativitet og skabelse. Det kan være et digt, en tegning, en refleksion eller et billede, som skal sættes ind på det ubeskrevne blad. Eller du kan lade det være som et ubeskrevet blad, der minder dig om at digte din egen eventyrfærd.

Eventyret indeholder min egen oplevelse af de gamle livsfilosofier og livsvejledninger, som ligger deri. Mennesket fascineres til stadighed over de gamle beretninger og budskaber, der taler til os hinsides forstanden. Og jeg oplever også, at de har deres udspring hinsides forstanden. Det er dette sted, som jeg har sat mig i forbindelse med for at skabe en eventyrlig beretning omkring de budskaber, der ligger i de gamle myters hjerte og indre fortælling.

Undervejs i fortællingen dukker der strofer op fra den danske sangskat, ligesom andre litterære værker og genrer hilser på i eventyret. Alt dette skal ses som en hædersbevisning til fordums tider, der er så klassiske og smukke, at de stadig er aktuelle i dag og giver en livsvejledning fremadrettet for vores generationer af mennesker. Oplev beretningen som et litterært patchwork sat ind i fortællingen om Kong Pukkelrygs saga. Og hent den inspiration,som ligger i fortidige beretninger til at bygge nyt fremover.

Som læser får du mulighed for at opleve de gamle myters beretninger, for at få nye vinkler på de gamle temaer, som behandles, og for at finde dine rødder med udgangspunkt i det høje nord. Du får desuden mulighed for at finde livsvejledning til din egen vej som menneske på jord ved at udforske det lys, der gives i mysteriernes umiddelbare skyggeland.

Det vil være en mulighed ligesom at se dig selv i spejlet og få øje på dit eget ophav. Så er der spørgsmålet, om du forstår, hvad det er du ser? Nogle vil ikke kunne lide det, de ser. Andre synes, det er skønt. Og andre vil undres og undersøge billedet nærmere.

Fortællingerne er magiske og vækker den indsigt og visdom, der allerede er til stede i dig. Men du er nødt til at turde vække det. Og dertil kræves vilje, mod og åbenhed. Med en sådan indstilling vil bogens eventyrlige beretning kunne give dig meget.