Da jeg gik i folkeskolen, sad jeg i en dansktime, og der kom en impuls til mig om at høre godt efter, da jeg skulle skrive en bog engang. I sommeren 2014 vendte impulsen tilbage og fortalte, at det er nu, der skal skrives. Da jeg i sommeren spurgte impulsen, hvem jeg skulle skrive til, da blev svaret: ”Dine børnebørn og den generation”. På daværende tidspunkt havde jeg ingen børnebørn. Men den første meldte sin ankomst undervejs i skriveprocessen med den første bog.. Det var en meget oplevelse, der berørte mig på et dybere plan.  Men det er selvfølgelig min lyst, der driver værket. Så må læserne selv afgøre, om jeg indeholder stoffet til det også.
Kong Pukkelryg repræsenterer den tid vi i øjeblikket lever i. Den er lille med  lave vibrationer.
Dyrene i fortællingen kan være den lille stemme i dig, som du tilbydes at lytte til. Eller vælger at overhøre. Det er et valg, som du foretager. Da det er kendte væsner fra mytologien, har de ligeledes budskaber fra fortidens fortællinger.
Det er op til læseren at bruge bøgerne. Begge dele vil være en mulighed.
Den første bog er til større børn og voksne, der vil opleve som børn igen. Efterfølgeren er til de læsere, der ønsker at opleve dybden i den rejse, som Tom foretager sig. Dermed er efterfølgeren til den nysgerrige læser, som ønsker at vide mere om baggrunden for det første eventyr.
Den første vil være lige så egnet til børn som fortællingerne fra biblen vil være det. Det behøver ikke være mangel på kvalitet ved en bog, at læseren umiddelbart ikke forstår alt.
Bøgerne skal opleves ved læsning med ”hjertet” og ikke nødvendigvis forstås 100 procent med hovedet. Forståelsen og erkendelser opstår muligvis senere. Efterfølgeren er et tilbud til den nysgerrige søgende, som ønsker at grave dybere i baggrunden for rejsen, som Tom foretager.
Jeg skriver som jeg intuitivt oplever teksterne og myterne, og forsøger ikke at være i tråd med eventuel kirkelig udlægning. Der vil altid være mange udlægninger af de samme tekster. Folk er forskellige og synsvinklerne er mangfoldige. Det er mangfoldigheden, som bringer os fremad. Og giver nye erkendelser. Så hurra for det. Mangfoldigheden flytter os alle.
Jeg forventer ikke noget på læserens vegne. Det vil være op til læserens åbenhed og ståsted, hvad udbyttet bliver. Men jeg vil glædes over, at læseren som minimum føler sig underholdt. Og hvis læseren ligeledes får nye indsigter, da vil jeg glædes rigtig meget.
Jeg er medlem af Folkekirken. Men religioner har aldrig ført noget konstruktivt med sig i længden. Jeg vil kalde mig kulturkristen, og jeg betaler kirkeskatten efter devisen: ”Giv kejseren, hvad kejserens er.” Jeg søger svarene i mit indre og oplever, hvad der er sandt for mig. Nogle spirituelle kredse giver mig en del på den konto, så længe der er åbenhed inde over. Hvis der er fanatisme inde over bliver det sekterisk. Og det er ikke der jeg er.
Jeg oplever, at alle har deres opgaver, som der skal arbejdes med og findes løsninger på. Hvor vidt det lykkes, er en anden sag. Men i den forstand har vi alle vores mission, som skal fuldføres.